Chia sẻ góc nhìn về tổ chức làm việc thứ 7

Trong bài viết này, chúng tôi không bàn tới việc tại sao các công ty, cơ quan, đơn vị nhà nước lại được nghỉ toàn bộ thứ 7 nhé. Bởi nó quá dở. Dở vì Việt Nam năng suất lao động đã thấp lại còn nghỉ nhiều hỏi sao mãi nghèo. Trong khi nước Nhật vốn giàu, giỏi là còn chăm chỉ làm việc.

Bài viết này Tất Thành chỉ chia sẻ một góc nhìn để những người quản lý, chủ doanh nghiệp để các bạn biết đến một cách thức tổ chức công việc hiệu quả. Thiết kế website Tất Thành đã áp dụng có hiệu quả và vì thế, chúng tôi mới chia sẻ với các bạn.

Thông thường thì có những cách tổ chức làm việc thứ 7 nào?

  • Phương án 1: Làm các buổi sáng thứ 7 trong tháng
  • Phương án 2: Làm đan: một ngày thứ 7 làm, một ngày thứ 7 nghỉ, một ngày làm, một ngày nghỉ nữa.
  • Phương án 3: làm 3 thứ bảy một tháng, nghỉ một thứ 7

Sau đây là ưu nhược điểm của mỗi phương án và lý do Tất Thành chọn phương án 3

Đọc tiếp Chia sẻ góc nhìn về tổ chức làm việc thứ 7

Advertisements