Tăng tốc độ làm việc khi sử dụng Gmail

1. TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÍM TẮT?

Người sử dụng máy tính không ai không biết tổ hợp phím Ctrl+C (dùng để copy), Ctrl+V (dùng để paste). Nếu bạn sử dụng cách Phải chuột rồi chọn Copy hay Phải chuột rồi chọn Paste để copy và dán dữ liệu thì quả là thảm họa :). Thảm họa vì mất quá nhiều thời gian. Việc sử dụng phím tắt giúp bạn tăng tốc độ làm việc lên gấp nhiều lần. Trong quá trình làm việc, càng sử dụng phím tắt bao nhiêu, bạn càng làm việc hiệu quả bấy nhiêu.

2. TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÍM TẮT TRONG GMAIL?

Trong làm việc, bạn sử dụng đến email rất nhiều. Bạn chỉ cần để ý, suy nghĩ một chút sẽ nhận ra điều này. Một công việc thường xuyên làm nếu bạn vẫn dùng cách thủ công như cách sử dụng thủ công như ở trên, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian không đáng có.

Việc sử dụng phím tắt trong Gmail sẽ giúp bạn:

  • Tăng tốc độ làm việc với email (đồng nghĩa tăng tốc độ xử lý công việc).
  • Làm việc nhiều với email mà vẫn có cảm giác thoải mái do xử lý công việc nhanh, không tốn nhiều thao tác thừa.
  • Chuyên nghiệp hơn trong làm việc.

 3. MỘT SỐ PHÍM TẮT TRONG GMAIL NÊN SỬ DỤNG

* Các tính năng sử dụng 1 phím:

Phím tắt Định nghĩa Tác vụ

c

Soạn thư Cho phép bạn soạn thư mới. + c cho phép bạn soạn thư trong cửa sổ mới.

r

Trả lời Trả lời người gửi thư. + r cho phép bạn trả lời thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong ‘Chế độ Xem Cuộc hội thoại.’)

a

Trả lời tất cả Trả lời tất cả người nhận thư. +a cho phép bạn trả lời tất cả người nhận thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong ‘Chế độ Xem Cuộc hội thoại.’)

f

Chuyển tiếp Chuyển tiếp thư. + f cho phép bạn chuyển tiếp thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong ‘Chế độ Xem Cuộc hội thoại.’)

/

Tìm kiếm Đặt con trỏ trong ô tìm kiếm.

n

Thư tiếp theo Chuyển con trỏ của bạn đến thư tiếp theo. Bạn có thể nhấn để mở rộng hoặc thu gọn thư. (Chỉ áp dụng trong ‘Chế độ Xem Cuộc hội thoại.’)

p

Thư trước đó Chuyển con trỏ của bạn tới thư trước đó. Bạn có thể nhấn để mở rộng hoặc thu gọn thư. (Chỉ áp dụng trong ‘Chế độ Xem Cuộc hội thoại.’)

u

Quay lại danh sách cuộc hội thoại Làm mới trang của bạn và chuyển bạn về hộp thư đến hoặc danh sách các cuộc hội thoại.

s

Gắn dấu sao cho thư hoặc cuộc hội thoại Thêm hoặc xoá dấu sao cho thư hoặc cuộc hội thoại. Dấu sao cho phép bạn gắn trạng thái đặc biệt cho thư hoặc cuộc hội thoại.

!

Báo cáo spam Đánh dấu thư là spam và xoá thư khỏi danh sách cuộc hội thoại của bạn.

z

Hoàn tác Hoàn tác tác vụ trước đó của bạn, nếu có thể (làm việc với các tác vụ bằng liên kết ‘hoàn tác’).

?

Hiển thị trợ giúp phím tắt Hiển thị trình đơn trợ giúp phím tắt trong bất kỳ trang nào bạn đang mở.

* Các tính năng sử dụng tổ hợp phím

Phím tắt Định nghĩa Tác vụ

sau đó a

Đi đến ‘Tất cả thư’ Đưa bạn đến trang web lưu trữ ‘Tất cả thư,’ cho tất cả thư bạn đã từng gửi hoặc nhận (và chưa xoá).

sau đó s

Đi đến ‘Cuộc hội thoại gắn dấu sao’ Đưa bạn đến tất cả các cuộc hội thoại bạn đã gắn dấu sao.

sau đó c

Đi đến ‘Danh sách liên hệ’ Đưa bạn đến danh sách Danh sách liên hệ của mình.

sau đó d

Đi đến ‘Thư nháp’ Đưa bạn đến tất cả các thư nháp bạn đã lưu.

sau đó i

Đi đến ‘Hộp thư đến’ Chuyển bạn tới hộp thư đến.

sau đó t

Đi đến ‘Thư đã gửi’ Đưa bạn đến tất cả thư bạn đã gửi.

Xem tất cả các phím tắt của Gmail.

Tác giả: Nguyễn Minh Thắng

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ yêu cầu tư vấn thiet ke website chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Advertisements