[ Làm nhanh tiền nhiều ] – Chuyển sang chế độ mặc định trả lời tất cả trong Gmail

Trong làm việc:

  • Các nhân sự bên khách hàng và các quản lý của Tất Thành (phòng, ban) luôn cần nhận được các email mà cấp dưới gửi cho khách hàng.
  • Để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra, nắm bắt được tiến độ xử lý công việc.
  • Các bộ phận có liên quan cũng nắm bắt được tình hình

Mặc định trong Gmail là chế độ trả lời chỉ cho người gửi, còn các người được CC trong email sẽ phải dùng chế độ Trả lời tất cả.

Dưới đây là cách để thiết lập chế độ trả lời tất cả cho cả người gửi và người được cc. Các bạn không mất thời gian để chọn từ chế độ Trả lời sang Trả lời tất cả trong từng lần gửi emai.

tra loi tat ca trong gmail 1

tra loi tat ca trong gmail 2

tra loi tat ca trong gmail 3

 

Advertisements