Phong cách lãnh đạo quan liêu

Trong bài viết này Thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn đọc về phong cách lãnh đạo quan liêu. Giúp bạn hiểu được thế nào là quan liêu, và tránh được phong cách này trong lãnh đạo và quản lý công việc, giúp bạn hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm làm quản lý, làm lãnh đạo của mình.

Trương Thu Trà
Trà TT
09:37 16/04/20 trong Lãnh đạo
09:37 16/04/20 262 lượt xem
Mục lục
Trong bài viết này Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn đọc về phong cách lãnh đạo quan liêu. Giúp bạn hiểu được thế nào là quan liêu, và tránh được phong cách này trong lãnh đạo và quản lý công việc, giúp bạn hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm làm quản lý, làm lãnh đạo của mình. 

HIỂU THẾ NÀO LÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUAN LIÊU

Lối làm việc quan liêu là gì?

Đây là một phong cách làm việc, chỉ đạo thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Hay nói cách khác: cách làm việc quan liêu là làm việc không đi sâu đi sát vào công việc.
 
Phong cách lãnh đạo quan liêu
Phong cách lãnh đạo quan liêu

Người làm lãnh đạo 

Đặc thù công việc của người làm lãnh đạo là liên quan đến những gì thuộc về vĩ mô, tổng thể. bởi vậy họ không cần quá đi sâu đi sát vào chi tiết công việc nào đó.
 
| Với  người làm lãnh đạo họ có cần đi sâu đi sát công việc hay không?
 
Đối với người làm lãnh đạo thì không cần phải đi sâu đi sát vào chi tiết công việc. Xét về bản chất thì lãnh đạo giống như một người chuẩn bị những nguồn lực cần thiết để quản lý và nhân viên bên dưới có thể thực hiện công việc và nhiệm vụ.
 
Nếu người làm lãnh đạo cũng phải đi sâu đi sát công việc chi tiết cũng chưa hẳn là tốt, vì trách nhiệm và vai trò của họ cũng không phải là thế. Trách nhiệm vai trò của họ là ở những khía cạnh tổng thể và vĩ mô.
 
Bởi vậy tôi cho rằng dùng từ “Phong cách lãnh đạo quan liêu” không được chính xác cho lắm, mà ở đây ta nên dùng từ "phong cách quản lý quan liêu" thì chính xác hơn. 
 
Bởi vì....
 
Như đã nói ở trên, đặc thù công việc của người làm lãnh đạo là liên quan đến những gì thuộc về vĩ mô, tổng thể nên người làm lãnh đạo không cần phải đi sâu đi sát vào mặt chi tiết, nên dùng từ "quan liêu" trong trường hợp này sẽ không được chính xác cho lắm.
 
Khi bạn tìm kiếm một nội dung liên quan đến "phong cách lãnh đạo quan liêu", có lẽ bạn đang chưa rõ ràng về vấn đề này. Đúng hơn là bạn đang tìm kiếm một vấn đề liên quan đến trách nhiệm và công việc của một người làm quản lý.

PHONG CÁCH QUẢN LÝ QUAN LIÊU

Có thể chia phong cách làm việc của người làm quản lý thành 2 nhóm:
  • Người làm quản lý một cách sâu sát có trách nhiệm với công việc
  • Người quản lý quan liêu. 
Quản lý quan liêu có nghĩa là gì? 
Trước khi giải thích vấn đề quản lý quan liêu chúng ta cần đi sâu vào một điểm là đặc thù công việc của một người làm quản lý là gì?

Công việc của người làm quản lý

Người làm quản lý là người giúp kết nối những người làm lãnh đạo với cấp nhân viên. Quản lý là người phụ trách chính trong việc triển khai kế hoạch công việc một cách chi tiết để hiện thực hóa hoặc để đặt được mục tiêu nào đấy do lãnh đạo, công ty, hay tổ chức giao cho.

Hiểu nhầm về vai trò và vị trí của người quản lý

Có rất nhiều người quản lý hiểu nhầm về vai trò và vị trí của họ:
  • Một là người quản lý không quan tâm đến các vấn đề chi tiết mà họ quan tâm đến các vấn đề vĩ mô không thuộc vai trò, trách nhiệm của mình. Chính vì vậy người quản lý đó xa rời việc đi sâu, đi sát vào công việc chi tiết. 
  • Hai là người quản lý không quan tâm đến các vấn đề tổng thể vĩ mô, nhưng họ lại không đi sâu đi sát vào các công việc chi tiết. 

Công việc chi tiết của người quản lý là gì?

  • Là các công việc do người quản lý đó  phụ trách hoặc do nhân viên dưới quyền của họ quản lý phụ trách.
Tại sao người quản lý lại không đi sâu đi sát vào công việc của mình?
  • Đối với một người đã tiến lên làm vị trí quản lý mà lại chây ỳ hoặc cố tình không đi sâu đi sát vào công việc là không phải.  
  • Thực tế là người làm quản lý không hiểu đúng vai trò và vị trí của mình nên họ đã không hoàn thành tốt được công việc của một quản lý. 
Xem thêm về: Các phong cách lãnh đạo phổ biến - Bạn chọn phong cách nào?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về phong cách lãnh đạo? Bạn muốn tiếp cận yếu tố công nghệ hiện đại trong hoạt động điều hành, lãnh đạo của mình? Hãy gửi yêu cầu tư vấn đến Tất Thành! Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng yêu cầu của khách hàng.


Tại sao những người làm quản lý cần phải đi sâu đi sát vào công việc chứ không nên quan liêu

Quản lý quan liêu là như thế nào?

Một người quản lý quan liêu là khi làm việc họ hoàn toàn không nắm được những công việc chi tiết, họ chỉ biết một cách kiểu: hình như là thế, có thể là thế hoặc đại ý là thế. Hay chỉ khi lãnh đạo hoặc những người có liên quan khác hỏi họ những vấn đề mà họ chịu trách nhiệm tổng thể lẫn chi tiết ở phòng ban bộ phận mà họ lại hoàn toàn không biết hoặc không biết một cách cụ thể thì đấy được gọi là quan liêu. 
 
Người quản lý quan liêu sẽ không nắm được công việc mà họ phụ trách. Họ cứ nghĩ rằng việc nắm những công việc chi tiết như thế thì nhân viên dưới quyền của họ phải là người phải biết chứ họ không cần biết. Đó là điều hoàn toàn sai? 
 
Phong cách lãnh đạo quan liêu 1
Người làm quản lý cần nắm bắt được những gì thuộc về chi tiết

Người làm quản lý có thể không cần làm một công việc chi tiết nhưng họ cần nắm được mọi thứ chi tiết về công việc của nhân viên bên dưới. 

Người quản lý có thể không làm việc không làm việc nhưng họ vẫn nắm được chi tiết công việc dựa trên những báo cáo của nhân viên cấp dưới của mình: 
  • Một nhân viên có có trách nhiệm, họ sẽ báo cáo tình hình tiến độ công việc để quản lý nắm được.
  • Nếu nhân viên cấp dưới không báo cáo tiến độ công việc cho người quản lý thì sao? Với một người quản lý sâu sát chi tiết họ hoàn toàn có thể tạo ra các quy trình, quy định hoặc yêu cầu nhân viên báo cáo chi tiết công việc ra sao, tiến độ thế nào. 
  • Nhưng nếu người quản lý không yêu cầu hoặc không tạo ra quy trình, quy định để nhân viên bên dưới báo cáo chi tiết công việc cho họ, thì lúc đấy quản lý chính là một người làm việc quan liêu. 
Bởi vì: công ty, tổ chức hay những người khác đã trao cho người quản lý quyền lợi và trách nhiệm đối với công việc của một phòng ban bộ phần nào đó, thì quản lý phải nắm được các vấn đề chi tiết mới có thể kịp thời can thiệp và xử lý nhằm tránh các vấn đề phát sinh và đưa ra được những cố vấn, hướng dẫn, giải đáp, cách thức xử lý để giúp đội ngũ bên dưới của mình làm việc một cách hiệu quả. 

Một ví dụ về người quản lý xa rời và không nắm bắt được những gì thuộc về chi tiết

Nếu quản lý xa rời và không nắm bắt được những gì thuộc về chi tiết. Chẳng hạn như: Email mà nhân viên trao đổi với khách hàng, phòng ban bộ phận khác mà quản lý không hề đọc, họ bỏ mặc cho nhân viên cứ tự làm việc tự trao đổi chi tiết, đúng sai thế nào thì nhân viên chịu chứ quản lý không liên quan. Như vậy là hoàn toàn sai. Người quản lý vẫn phải đọc, vẫn phải nắm bắt bắt được, nếu mọi hoạt động của nhân viên bên dưới vẫn đúng hướng vẫn đúng quy trình, quy định, vẫn chính xác thì người quản lý chỉ cần đọc để biết và không cần phải can thiệp vào những việc xử lý các quyết định của nhân viên.

Lợi ích khi quản lý đi sâu đi sát vào công việc chi tiết

Người làm quản lý đi sâu đi sát sẽ thấy được những hành động tốt của nhân viên và kịp thời khen ngợi, biểu dương, thậm chí đề xuất với lãnh đạo cấp trên để khen thưởng bằng một hình thức nào đấy kịp thời. 
 
Hoặc nếu thấy những cách thức xử lý hay hành vi, thái độ, hay kết quả công việc của nhân việc chưa được tốt, chưa đúng quy trình, quy định hoặc không chuẩn mực thì người quản lý mới kịp thời để can thiệp, xử lý.

Ngoài ra khi người quản lý đi sâu đi sát xem trực tiếp sản phẩm, kết quả công việc của nhân viên bên dưới họ mới biết là: một nhân viên nào đó có những ưu và nhược điểm gì, từ đó mới đưa ra được hướng để đào tạo, training, giúp đỡ, nhắc nhở nhân viên đó khi cần thiết. 
 
Và nếu quản lý không đi sâu đi sát vào công việc chi tiết khi để mọi thứ nó đã xảy ra hoặc đã phát sinh rồi mới đi giải quyết là sẽ đau đầu, sẽ căng thẳng, thậm chí hao tốn tài nguyên thời gian, tiền bạc, uy tín, thương hiệu của tổ chức, phòng ban của họ, thậm chí ảnh hưởng đến chính hình ảnh của quản lý của chính bản thân họ.
 
Thế nên một người làm quản lý chỉ có thế làm quản lý tốt khi họ đi sâu đi sát vào công việc của nhân viên. Người quản lý luôn phải nắm bắt được tất cả các thông tin, nội dung, tất cả những gì liên quan đến nội dung công việc mà nhân viên đó đang tương tác với những phòng ban bộ phận khác, tương tác với khách hàng hay đối tác.

Có phải lúc nào người quản lý cũng cần can thiệp, đi sâu đi sát vào công việc của nhân viên cấp dưới?

Phong cách lãnh đạo quan liêu 2
Có phải lúc nào người quản lý cũng cần can thiệp, đi sâu đi sát vào công việc của nhân viên cấp dưới?
 
Trong một số tình huống nào đó người quản lý  mới cần can thiệp, tham gia xử lý trực tiếp công việc của nhân viên cấp dưới,  còn thực tế cũng không cần. Người quản lý hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên hoặc những người có liên quan xử lý theo hướng họ đề xuất. Người quản lý chỉ tổ chức sắp xếp công việc, tổ chức và định hướng để đạt được mục tiêu công việc. Thế nên người quản lý đi sâu đi sát thì họ mới có nơi để thể hiện những năng lực, kiến thức kinh nghiệm về giải quyết công việc của mình, mới tổ chức giúp đỡ được cho nhân viên bên dưới.
 
Còn nếu không đi sâu đi sát, cứ quan liêu, qua loa đại khái thì hoàn toàn không nắm được tình hình bên dưới của bộ phận của mình thì người quản lý đã làm sai công việc của mình.
 
Thế nên tôi cho rằng quản lý quan liêu là điều rất không nên bởi vừa không tốt cho cả tổ chức và nhân viên và không tốt cho chính những người làm quản lý. Thì người quản lý cần phải đi sâu đi sát, cần phải xem, cần phải đọc, cần phải nắm bắt, định hướng cho nhân viên bên dưới.

Câu hỏi đặt ra là: lượng thông tin lớn như vậy thì người làm quản lý làm gì có thời gian để làm việc khác?

Phần lớn thời gian của người làm quản lý là để support, giúp đỡ, hỗ trợ người bên dưới để đưa ra các giải pháp tổng thể. 
Ví dụ khi người làm quản lý đi sâu đi sát vào những công việc chi tiết họ thấy một lỗi gì đấy thường xuyên bị lặp đi lặp lại làm mất thời gian, hao phí nguồn lực. Thì người làm quản lý cần nghĩ ra một giải pháp nào đó để giảm thiểu những sai sót, thậm chí không để sai sót có thể xảy ra nữa, tinh chỉnh các quy trình, cách thức làm việc hoặc cung cấp các nguồn lực cần thiết, hoặc khi cảm thấy cần thiết người quản lý có thể yêu cầu lãnh đạo hoặc các cấp trên cung cấp nguồn lực con người hoặc trang thiết bị, hoặc cách thức nào đấy để giúp giải quyết triệt để những tình huống đó.
 
Đối với một người làm quản lý đỉnh cao thì họ đi sâu đi sát để đưa ra các giải pháp để sao cho làm việc hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian, ít sai sót hơn, đúng quy trình quy định hơn. Bởi vậy một quyết định, một hoạt động của người quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc rất lớn. Quản lý sẽ dần không mất nhiều thời gian  và nhân viên cũng có nhiều thời gian để giải quyết được nhiều công việc hơn, hoặc làm tốt công việc hơn, số lượng vấn đề người làm quản lý phải tham gia ngày càng ít đi.
 
Nhìn chung nói về chủ đề này còn rất dài, trong một bài viết nào đó về sau thì thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, trong bài viết này thì chúng tôi chia sẻ một chút “phong cách lãnh đạo quan liêu” mà chính xác hơn là về “phong cách quản lý quan liêu”. 
 
Và tôi luôn có một niềm tin với những người đã tiến lên làm quản lý thì không ai muốn mình trở thành một người quản lý quan liêu, có thể là do họ chưa hiểu rõ nên đã cố gắng sai, hoặc hành động sai.

Bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thế nào là “quản lý quan liêu” để các bạn áp dụng vào trong công việc của mình. Nếu bạn có câu hỏi gì băn khoăn hay thắc mắc gì các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng tôi có thể chia sẻ, giúp đỡ và giải đáp cho các bạn nhiều hơn. 
 
Trân trọng, xin cảm ơn!

Rakuten Là Gì? Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Trên Rakuten Nhật Bản

Rakuten là gì? Hướng dẫn cách tự mua hàng trên Rakuten Nhật Bản nhanh chóng, an toàn. Xem ngay bài viết để cùng Tất Thành thực hiện các mua hàng trên Rakuten dễ dàng nhất nhé.

16:00 01/09/20 830 lượt xem
Đấu Giá Ebay Là Gì? Cách Đấu Giá Trên Ebay 【Tỷ Lệ Thắng 99%】

Đấu giá Ebay là gì? Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách đấu giá trên Ebay Mỹ chuyên nghiệp nhất ✅ Tỷ lệ thắng cao ✅ Tối ưu giá ✅ Đặt hàng về nhanh. Xem ngay đi!

15:58 01/09/20 784 lượt xem
Ebay Là Gì? Cách Mua Hàng Trên Ebay Về Việt Nam Đảm Bảo

Ebay là gì? Bạn muốn biết cách mua hàng trên Ebay về Việt Nam? Những kinh nghiệm mua hàng trên Ebay giúp bạn mua sắm dễ dàng, tiết kiệm tối đa chi phí. Xem ngay!

15:57 01/09/20 829 lượt xem
Bestbuy là gì? Cách mua hàng trên Bestbuy về Việt Nam

Bestbuy là gì? Có nên mua hàng trên Bestbuy hay không? Hướng dẫn cách mua hàng trên Bestbuy về Việt Nam nhanh chóng. Xem ngay nếu bạn muốn mua hàng trên Bestbuy

15:56 01/09/20 928 lượt xem
Top 10 Trang Web Bán Hàng Online Nhật Bản Uy Tín

Thị trường bán hàng online ở Nhật Bản cũng đang phát triển không ngừng vì chính sự tiện ích, tiết kiệm của nó. Dưới đây là Top 10 trang website bán hàng online ở Nhật Bản uy tín

15:51 01/09/20 851 lượt xem
Top 10 Các Trang Bán Hàng Online Nổi Tiếng Uy Tín Tại Việt Nam

Tất Thành giới thiệu Top 10 trang web online được đánh giá là sôi động nhất thị trường mua bán trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.

15:49 01/09/20 707 lượt xem
Top 10 trang web bán hàng online Mỹ uy tín

Bạn muốn mua hàng nội địa Mỹ nhưng không biết trang web bán hàng online Mỹ nào uy tín, đảm bảo chất lượng? Vậy mời bạn theo dõi bài viết dưới đây, Tất Thành sẽ gửi ý cho bạn top 10 trang web bán hàng online Mỹ uy tín để bạn tham khảo

15:49 01/09/20 724 lượt xem
Top 10 trang web bán hàng online Trung Quốc uy tín

Bạn đang muốn tìm kiếm những trang web bán hàng online Trung Quốc giá rẻ để sử dụng. Trong bài viết này, Tất Thành sẽ giới thiệu đến bạn những trang web bán hàng online Trung Quốc uy tín.

15:48 01/09/20 592 lượt xem
Top 10 các trang web bán hàng online Hàn Quốc uy tín nhất

Các sản phẩm của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn Top 10 Trang website bán hàng online Hàn Quốc uy tín để bạn có thể thoải mái mua sắm.

15:47 01/09/20 1.085 lượt xem
Top 10 trang website bán hàng online Đài Loan uy tín nhất

Các sản phẩm, đồ dùng của Đài Loan được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm sử dụng. Bạn đang không biết trang website bán hàng online Đài Loan nào uy tín? Vậy hãy theo dõi tiếp bài viết, Tất Thành gửi đến bạn những chia sẻ hữu ích.

15:46 01/09/20 4.795 lượt xem
Top 10 Website Bán Hàng Trực Tuyến Tại Úc Uy Tín Nhất

Bạn có nhu cầ tím kiếm trang web mua, bán hàng online Úc nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên không biết địa chỉ nào uy tín, chất lượng? Đừng lo lắng, vì sau đây Tất Thành sẽ gợi ý Top 10 Trang web bán hàng trực tuyến tại Úc uy tín nhất để bạn tham khảo.

15:45 01/09/20 662 lượt xem
M&A là gì? Tìm hiểu về M&A và các thương vụ tại Việt Nam

M&A là hoạt động mua bán và sát nhập các doanh nghiệp trên thị trường. Tìm hiểu về M&A và các thương vụ M&A tại Việt Nam.

17:29 20/08/20 6.029 lượt xem
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng

Nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ, bạn chuẩn bị bắt đầu khóa đào tạo dịch vụ khách hàng hay chuẩn bị cho một sự kiện dành cho khách hàng, một câu slogan hay về chăm sóc khách hàng là cách để chào đón khách hàng của bạn.

17:22 20/08/20 2.461 lượt xem
Tuyển Tập Slogan Hay Cho Quán Ăn - Lời Hay Ý Đẹp Về Ăn Uống

Tuyển tập slogan hay cho quán ăn - lời hay ý đẹp về ăn uống vừa Hot, hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần văn minh lịch sự. Xem ngay những câu nói hay về đồ uống, thực phẩm cực chất sau đây

17:20 20/08/20 15.321 lượt xem
Kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế là gì? Nó có những lợi ích và khó khăn gì? Làm thế nào để bạn có thể kinh doanh quốc tế thành công?

17:15 20/08/20 3.938 lượt xem
Tết Bán Gì Chạy Nhất? Kinh Doanh Gì Dịp Tết 2020 Vốn Ít Lời Nhiều?

Tết bán gì chạy nhất? Gần Tết nên kinh doanh gì? Vốn nhỏ thì kinh doanh gì dịp tết 2020? Chưa biết Kinh doanh mặt hàng gì bán chạy nhất ngày tết thì xem ngay đi!

17:07 20/08/20 4.332 lượt xem
120+ Câu Slogan Bảo Vệ Môi Trường ẤN TƯỢNG NHẤT!

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sáng tạo một ý tưởng Slogan bảo vệ môi trường cho chiến dịch bảo vệ môi trường sắp tới? Bạn mong muốn slogan chiến dịch của mình thật ấn tượng, ý nghĩa, khác biệt và có sức tác động lớn đến mọi người?

16:59 20/08/20 5.436 lượt xem
Danh sách báo điện tử hàng đầu Việt Nam [Update T1/2020]

Top 10 Danh sách báo điện tử hàng đầu Việt Nam được xếp hạng bởi Alexa - Cập nhật mới nhất tháng 1/2020.

16:47 20/08/20 19.272 lượt xem
Lịch sử biểu trưng Google: Sự "tiến hóa" mạnh mẽ qua 20 năm

Nếu bạn tò mò về lịch sử biểu trưng Google, bài viết này là giành cho bạn. Trong chưa đầy 2 thập kỷ, logo của Google đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất trên toàn thế giới.

16:42 20/08/20 3.454 lượt xem
1
12 Phong cách lãnh đạo phổ biến
10:19 16/04/20 140.223 lượt xem
2
Cách chia sẻ file trên Google Drive chi tiết nhất!
15:53 21/08/20 86.793 lượt xem
3
Chiến thuật làm hậu vệ trong sân bóng đá mini
14:34 19/02/20 77.250 lượt xem
4
Những câu Slogan hay trong kinh doanh "CHẠM" tới 💘 Khách hàng!
15:06 20/08/20 76.972 lượt xem
5
Thương hiệu là gì? Các định nghĩa cơ bản liên quan đến thương hiệu
14:15 21/08/20 55.509 lượt xem
6
Vlog là gì? Vlogger là gì
15:59 21/08/20 37.919 lượt xem
7
EU là gì? Lịch sử hình thành - Vai Trò - Ý nghĩa
14:14 21/08/20 33.179 lượt xem
8
Quy tắc sử dụng các loại dấu trong văn bản
15:32 21/08/20 32.194 lượt xem
Làm Catalog Là Gì? 6 Bước Làm Catalog Hiệu Quả

Không dưới 1 lần bạn nghe rằng cần làm catalog để thúc đẩy doanh thu, catalog là công cụ tiếp thị mạnh mẽ... Vậy, làm catalog là làm gì? Tham khảo bài viết dưới đây để biết catalog là gì và các công việc cần làm để có catalog chất lượng, hiệu quả.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:38 01/09/20 trong Thương hiệu
14:38 01/09/20 1.108 lượt xem
Các loại giấy in catalogue phổ biến hiện nay

Giấy in catalogue là một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế catalogue. Mỗi loại giấy lại có những đặc điểm riêng, phù hợp với trường hợp khác nhau. Các loại giấy in catalogue phổ biến có thể kể đến như giấy tráng màu, matte, trang bóng, mịn, v.v

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:35 01/09/20 trong Thương hiệu
14:35 01/09/20 1.793 lượt xem
Phần mềm thiết kế catalogue phổ biến nhất hiện nay

Chỉ khi lựa chọn đúng phần mềm thiết kế catalogue, bạn mới có được sản phẩm hiệu quả nhất với ít công sức và trong thời gian ngắn nhất. Cùng tìm hiểu các phầm mềm thiết kế catalogue chuyên nghiệp trong bài viết dưới đây.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:32 01/09/20 trong Thương hiệu
14:32 01/09/20 5.088 lượt xem
Những phần mềm thiết kế hồ sơ năng lực đỉnh nhất

Phần mềm thiết kế hồ sơ năng lực là công cụ hữu hiệu cũng là trợ thủ đắc lực giúp bạn hoàn thành một ấn phẩm Profile cho công ty đẹp mắt. Dưới đây là các phần mềm thiết kế profile giúp bạn thao tác nhanh, chính xác nhất

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:30 01/09/20 trong Thương hiệu
14:30 01/09/20 3.044 lượt xem
Thiết kế túi quà Tết 2021 | 1000+ Mẫu thiết kế túi đựng quà Tết đẹp

Thiết kế túi quà Tết Đẹp – Sang – Bền – Rẻ. Những mẫu thiết kế túi đựng quà Tết sẽ thay bạn trao gởi yêu thương và tri ân đến những người mà bạn trân trọng nhất.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:12 01/09/20 trong Thương hiệu
11:12 01/09/20 2.245 lượt xem
Thiết kế Túi Giấy Đẹp - Mang thương hiệu đi khắp mọi nơi

Mẫu thiết kế TÚI GIẤY ĐẸP có thể giúp sản phẩm của bạn trông CAO CẤP hơn ✅Tăng 200% doanh thu ✅ Mang thương hiệu đi khắp mọi nơi, nhờ thiết kế túi giấy đẹp mang thương hiệu riêng.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:09 01/09/20 trong Thương hiệu
11:09 01/09/20 4.740 lượt xem
100+ Mẫu Thiết Kế Túi Cà Phê Đẹp Siêu Cấp 2020

100 thiết kế túi cà phê đẹp và ấn tượng nhất 2020 đến từ các thương hiệu cà phê nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới. Xem ngay kho mẫu thiết kế túi cà phê đẹp siêu cấp!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:05 01/09/20 trong Thương hiệu
11:05 01/09/20 1.513 lượt xem
Thiết kế túi đựng mỹ phẩm đẹp nổi bật so với đối thủ‎

Thiết kế túi đựng mỹ phẩm phải thể hiện được vẻ Thời Thượng và Cao Cấp. Xem ngay 1000+ Mẫu Thiết kế túi đựng mỹ phẩm Đẹp – Sang Trọng giúp đánh bật mọi đối thủ!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:04 01/09/20 trong Thương hiệu
11:04 01/09/20 1.107 lượt xem
100+ mẫu thiết kế bao bì bánh kẹo đẹp siêu cấp 2020

Thiết kế bao bì bánh kẹo đẹp cần nhất là gợi được cảm giác tò mò và kích thích vị giác người tiêu dùng, thúc đẩy nhanh chóng quyết định mua hàng. Tham khảo ngay!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:02 01/09/20 trong Thương hiệu
11:02 01/09/20 2.759 lượt xem
9 Xu Hướng Thiết Kế Bao Bì Hứa Hẹn Phá Đảo 2020

Những xu hướng thiết kế bao bì 2020 được Tất Thành giới thiệu trong bài dưới đây sẽ là một định hướng đúng đắn cho các quy luật thiết kế bao bì sản phẩm của năm 2020. Cùng khám phá ngay !

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:00 01/09/20 trong Thương hiệu
11:00 01/09/20 895 lượt xem
Thiết kế brochure tại Hà Nội Uy tín - Chuyên nghiệp

Nhận báo giá dịch vụ thiết kế Brochure tại Hà Nội của Tất Thành ✩ Trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, sáng tạo với giá tốt nhất ✩ Khám phá hàng nghìn mẫu brochure ấn tượng cho mọi lĩnh vực ngay hôm nay!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
10:43 01/09/20 trong Thương hiệu
10:43 01/09/20 1.678 lượt xem
Cách thiết kế brochure thực sự ấn tượng & nổi bật

Chúng ta luôn biết rằng brochure cho vai trò tiếp thị quan trọng đối với doanh nghiệp và cần thiết kế nó sao cho nổi bật và thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng, làm sao để thiết kế brochure đẹp? Bài viết dưới đây sẽ chỉ bạn cách thiết kế brochure thật nổi bật và ấn tượng.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
10:40 01/09/20 trong Thương hiệu
10:40 01/09/20 675 lượt xem
Top Các Trang Web Học Tập Miễn Phí Nhất Định Bạn Cần Biết

Hiện nay, khi internet ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, các trang web học tập miễn phí cũng được xây dựng, phát triển với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản về chi phí, khoảng cách và kiến thức giữa người với người

14:48 01/09/20 7.040 lượt xem
Cộng đồng trực tuyến là gì? Mục đích của Online Brand community là gì?

Cộng đồng trực tuyến là gì? Như thế nào là cộng đồng trực tuyến. Những yếu tố nào sau đây tạo nên một cộng đồng trực tuyến (online brand community). Mục đích của Online brand community là gì? Cùng tìm hiểu tại bài viết!

16:17 21/08/20 7.895 lượt xem
100+ Theme Wordpress Nội Thất || Theme Wordpress Nội Thất Free 2020

Trong bài viết này, thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn 100+ mẫu theme wordpress đẹp, bạn có thể tham khảo những theme này để làm nguồn ý tưởng thiết kế những website nội thất đẹp, ấn tượng

16:13 21/08/20 1.402 lượt xem
Viết đúng chính tả cho Seoer: (KHÔNG DỄ MÀ CŨNG DỄ)

Viết sai lỗi chính tả là một trong những yếu huyệt của người làm Seo (Seoer). Các Seoer thường chỉ quan tâm đến các checklist viết bài chuẩn SEO, các kỹ thuật link building, viral social.. mà bỏ qua phần chính tả.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:26 01/09/20 trong Seo website
14:26 01/09/20 2.941 lượt xem
Similarweb là gì? Hướng dẫn sử dụng similarweb chi tiết nhất!

SimilarWeb là gì? Similarweb là Công cụ phân tích website toàn diện. Điều thú vị nhất là Similar Web rất linh hoạt, không chỉ giúp bạn phân tích website của mình mà có thể truy cập thông tin những website khác.

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
14:59 20/08/20 trong Seo website
14:59 20/08/20 9.729 lượt xem
Cách Seo không Backlink cần ít liên kết - [Case study 2019]

Chia sẻ case study Seo KHÔNG backlink: tư duy, thời gian triển khai, phương pháp, cách làm và kết quả thực tế mình đã triển khai SEO theo cách của người làm nội dung

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:47 06/05/20 trong Seo website
16:47 06/05/20 2.399 lượt xem
Keyword Intent hiểu ý định từ khóa và mục đích tìm kiếm

Keyword Intent là gì? Tìm hiểu ý định từ khóa và phân loại mục đích tìm kiếm Search intent gồm: từ khóa thông tin, điều hướng hay giao dịch để viết nội dung

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:46 06/05/20 trong Seo website
16:46 06/05/20 2.811 lượt xem
Thủ thuật tìm kiếm mọi thông tin với Google Power Search

Google là kho tài nguyên kiến thức vô giá. Bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng Google Search hiệu quả để tìm kiếm mọi thông tin.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:43 06/05/20 trong Seo website
16:43 06/05/20 877 lượt xem
Top công cụ kiểm tra backlink website tốt nhất năm 2020

Tổng hợp các công cụ kiểm tra backlink tốt nhất năm 2020 giúp bạn kiểm tra backlink xấu, khắc phục nhanh chóng. Danh sách bao gồm các công cụ kiểm tra backlink miễn phí bạn nên tham khảo

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:35 06/05/20 trong Seo website
16:35 06/05/20 1.309 lượt xem
Tứ trụ trong Seo – 4 Trụ cột quan trọng trong quá khứ và tương lai

Tứ trụ trong Seo là gì? 4 yếu tố trụ cột quan trọng khi Seo gồm: Content - Backlink - Traffic - Social. Tương lai sẽ là RankBrain - AMP - Knowledge Graph

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:27 06/05/20 trong Seo website
16:27 06/05/20 2.795 lượt xem
Long tail keyword là gì và tầm quan trọng của nó trong SEO

Từ khóa dài Long Tail Keyword được xem là có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong các loại từ khóa. Bài viết này giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về từ khóa dài.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:25 06/05/20 trong Seo website
16:25 06/05/20 572 lượt xem
Keyword Consistency - Tối ưu tính nhất quán của từ khóa

Keyword Consistency là việc sử dụng nhất quán một cụm từ nào đó ở những nơi quan trọng của website giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu được nội dung, chủ đề bạn đang muốn nói đến

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:22 06/05/20 trong Seo website
16:22 06/05/20 2.382 lượt xem
Article heading là gì? Tiêu chuẩn heading trong SEO

Article heading là gì? Nó đóng vai trò gì trong SEO website, có những loại heading nào? Cách sử dụng Article heading như thế nào hiệu quả? Sau đây là các tiêu chuẩn khi sử dụng heading

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
09:17 06/05/20 trong Seo website
09:17 06/05/20 928 lượt xem
Disavow link – Hướng dẫn cách từ chối liên kết xấu

Google Disavow Tool là gì? Hướng dẫn disavow link từ chối liên kết xấu. Cách sử dụng disavow chặn backlink xấu từ domain spam tránh thuật toán Penguin phạt

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
09:15 06/05/20 trong Seo website
09:15 06/05/20 2.072 lượt xem
Tag, Meta Tag là gì và dùng để làm gì?

Meta Tag: là các thẻ Meta được sử dụng ở phần Header của HTML, dùng để cung cấp các thông tin về website một cách tóm gọn đối với các trình duyệt lẫn người dùng hay bot từ các search engine.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
09:13 06/05/20 trong Seo website
09:13 06/05/20 1.004 lượt xem
10 bí quyết phòng bệnh mùa đông cho dân văn phòng

Dân văn phòng “chống” lạnh cần có quy tắc nhất định. Ngoài việc thường xuyên tập luyện thể thao để nâng cao sức đề kháng ra, 10 lưu ý dưới đây sẽ chống lại căn bệnh viêm họng hay cảm lạnh rất phổ biến khi thời tiết vào đông.

12:43 17/04/20 1.016 lượt xem
Để trở thành một nhân viên ưu tú

Trong xã hội hiện nay, "thầy" luôn nhiều hơn "thợ". Bởi vì, ai cũng muốn mình phải hơn người khác. Nhưng nếu không là một nhân viên tốt, sao bạn có thể trở thành ông chủ tốt được(?)

12:41 17/04/20 2.112 lượt xem
Hãy mài sắc “những chiếc rìu cùn” của bạn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, thấy công việc của mình chưa hiệu quả mặc dù mình rất cố gắng, hãy kết hợp làm các công việc hiện tại và mài lại cho những “chiếc rìu cùn”

12:38 17/04/20 1.545 lượt xem
Rakuten Là Gì? Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Trên Rakuten Nhật Bản

Rakuten là gì? Hướng dẫn cách tự mua hàng trên Rakuten Nhật Bản nhanh chóng, an toàn. Xem ngay bài viết để cùng Tất Thành thực hiện các mua hàng trên Rakuten dễ dàng nhất nhé.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:00 01/09/20 trong Kinh doanh
16:00 01/09/20 830 lượt xem
Đấu Giá Ebay Là Gì? Cách Đấu Giá Trên Ebay 【Tỷ Lệ Thắng 99%】

Đấu giá Ebay là gì? Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách đấu giá trên Ebay Mỹ chuyên nghiệp nhất ✅ Tỷ lệ thắng cao ✅ Tối ưu giá ✅ Đặt hàng về nhanh. Xem ngay đi!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:58 01/09/20 trong Kinh doanh
15:58 01/09/20 784 lượt xem
Ebay Là Gì? Cách Mua Hàng Trên Ebay Về Việt Nam Đảm Bảo

Ebay là gì? Bạn muốn biết cách mua hàng trên Ebay về Việt Nam? Những kinh nghiệm mua hàng trên Ebay giúp bạn mua sắm dễ dàng, tiết kiệm tối đa chi phí. Xem ngay!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:57 01/09/20 trong Kinh doanh
15:57 01/09/20 829 lượt xem
Bestbuy là gì? Cách mua hàng trên Bestbuy về Việt Nam

Bestbuy là gì? Có nên mua hàng trên Bestbuy hay không? Hướng dẫn cách mua hàng trên Bestbuy về Việt Nam nhanh chóng. Xem ngay nếu bạn muốn mua hàng trên Bestbuy

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:56 01/09/20 trong Kinh doanh
15:56 01/09/20 928 lượt xem
Top 10 Trang Web Bán Hàng Online Nhật Bản Uy Tín

Thị trường bán hàng online ở Nhật Bản cũng đang phát triển không ngừng vì chính sự tiện ích, tiết kiệm của nó. Dưới đây là Top 10 trang website bán hàng online ở Nhật Bản uy tín

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:51 01/09/20 trong Kinh doanh
15:51 01/09/20 851 lượt xem
Top 10 Các Trang Bán Hàng Online Nổi Tiếng Uy Tín Tại Việt Nam

Tất Thành giới thiệu Top 10 trang web online được đánh giá là sôi động nhất thị trường mua bán trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:49 01/09/20 trong Kinh doanh
15:49 01/09/20 707 lượt xem
Top 10 trang web bán hàng online Mỹ uy tín

Bạn muốn mua hàng nội địa Mỹ nhưng không biết trang web bán hàng online Mỹ nào uy tín, đảm bảo chất lượng? Vậy mời bạn theo dõi bài viết dưới đây, Tất Thành sẽ gửi ý cho bạn top 10 trang web bán hàng online Mỹ uy tín để bạn tham khảo

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:49 01/09/20 trong Kinh doanh
15:49 01/09/20 724 lượt xem
Top 10 trang web bán hàng online Trung Quốc uy tín

Bạn đang muốn tìm kiếm những trang web bán hàng online Trung Quốc giá rẻ để sử dụng. Trong bài viết này, Tất Thành sẽ giới thiệu đến bạn những trang web bán hàng online Trung Quốc uy tín.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:48 01/09/20 trong Kinh doanh
15:48 01/09/20 592 lượt xem
Top 10 các trang web bán hàng online Hàn Quốc uy tín nhất

Các sản phẩm của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn Top 10 Trang website bán hàng online Hàn Quốc uy tín để bạn có thể thoải mái mua sắm.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:47 01/09/20 trong Kinh doanh
15:47 01/09/20 1.085 lượt xem
Top 10 trang website bán hàng online Đài Loan uy tín nhất

Các sản phẩm, đồ dùng của Đài Loan được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm sử dụng. Bạn đang không biết trang website bán hàng online Đài Loan nào uy tín? Vậy hãy theo dõi tiếp bài viết, Tất Thành gửi đến bạn những chia sẻ hữu ích.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:46 01/09/20 trong Kinh doanh
15:46 01/09/20 4.795 lượt xem
Top 10 Website Bán Hàng Trực Tuyến Tại Úc Uy Tín Nhất

Bạn có nhu cầ tím kiếm trang web mua, bán hàng online Úc nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên không biết địa chỉ nào uy tín, chất lượng? Đừng lo lắng, vì sau đây Tất Thành sẽ gợi ý Top 10 Trang web bán hàng trực tuyến tại Úc uy tín nhất để bạn tham khảo.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:45 01/09/20 trong Kinh doanh
15:45 01/09/20 662 lượt xem
Top 10 Trang website bán hàng online Thái Lan uy tín nhất

Bạn muốn mua hàng online Thái Lan nhưng đang không biết trang web bán hàng Thái Lan online nào uy tín để đặt hàng? Vậy mời bạn theo dõi bài viết sau đây, Tất Thành sẽ chia sẻ Top 10 Trang web bán hàng online Thái Lan uy tín nhất để bạn tham khảo.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:28 01/09/20 trong Kinh doanh
15:28 01/09/20 556 lượt xem
Trụ sở chính
 Địa chỉ: Phòng 1709, tòa nhà 17T7, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại: 0242.2617.666 - 0988.56.59.56
 Email: lienhe@tatthanh.com.vn
Chi nhánh
 Địa chỉ: Nhổn, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
 Điện thoại: 0242.2617.666 - 0988.56.59.56
 Email: lienhe@tatthanh.com.vn
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJnQS2GEQAjJPZm4g8Pupw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/tatthanh.com.vn
Facebook
http://facebook.com/tatthanh.com.vn
Instagram
Popup trượt bên trái web
Popup trượt bên phải web