Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng

Nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ, bạn chuẩn bị bắt đầu khóa đào tạo dịch vụ khách hàng hay chuẩn bị cho một sự kiện dành cho khách hàng, một câu slogan hay về chăm sóc khách hàng là cách để chào đón khách hàng của bạn.

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
17:22 20/08/20 trong Kinh doanh
17:22 20/08/20 2.451 lượt xem
Mục lục
Nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ, bạn chuẩn bị bắt đầu khóa đào tạo dịch vụ khách hàng hay chuẩn bị cho một sự kiện dành cho khách hàng, một câu slogan hay về chăm sóc khách hàng là cách để chào đón khách hàng của bạn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng của nhiều thương hiệu trên thế giới để bạn có thể tham khảo và tìm cảm hứng viết nên slogan ấn tượng của riêng mình!
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng

Chúng tôi đã học được rằng các công ty đo lường sự hài lòng của khách hàng có nhiều khả năng thành công hơn những công ty không làm vậy. Một công ty chỉ có thể phát triển khi chăm sóc khách hàng tốt, bất kể là khách hàng cá nhân, nhóm khách hàng hay khách hàng doanh nghiệp. Sự hài lòng của khách hàng có thể đưa doanh nghiệp lên độ cao cao nhất hoặc ngược lại. Đã có những slogan đầy cảm hứng về chăm sóc khách hàng đến từ nhiều thương hiệu trên thế giới, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của họ vào hiệu quả đến từ sự hài lòng của khách hàng.

Câu slogan hay về chăm sóc khách hàng

Mặc dù bạn không nên sao chép slogan của bất kỳ thương hiệu nào, nhưng việc tự nghĩ một slogan có thể là một công việc khó khăn. Vì vậy, hãy tham khảo những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng dưới đây để học cách truyền tải thông điệp của bạn đến bất kỳ đối tượng tiềm năng nào bằng những câu nói đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ.

Tất cả vì khách hàng

Kề vai sát cánh

Your Passion is our Satisfaction
Đam mê của bạn là sự hài lòng của chúng tôi

Best Service, Right Time, Right People
Dịch vụ tốt nhất, Đúng lúc, Đúng người

Definitely, We can Serve you better.
Chắc chắn, chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.

Service is Everywhere
Dịch vụ ở mọi nơi

Service Truly Different
Dịch vụ thực sự khác biệt

We have Power that Brings Smile on your Fact
Chúng tôi có sức mạnh mang đến nụ cười thực sự của bạn

We Believe in Service, and you Know that
Chúng tôi tin vào dịch vụ, và bạn biết điều đó

We feeling the joy of Serving you Best
Chúng tôi cảm thấy niềm vui khi được phục vụ bạn tốt nhất

We have Strategy for Serving Things Right
Chúng tôi có chiến lược để phục vụ mọi thứ đúng cách

Incredible Service, Incredible right.
Dịch vụ đáng kinh ngạc, Hoàn toàn đáng kinh ngạc

Service that matters
Dịch vụ quan trọng

Satisfaction is our motto
Sự hài lòng là phương châm của chúng tôi

Life is Part of Service
Cuộc sống là một phần của dịch vụ

We Love it
Chúng tôi yêu điều đó

Taste the Best Part of Life
Thưởng thức phần tốt nhất của cuộc sống

Service what you deserves
Phục vụ những gì bạn xứng đáng

Sharing Moments, Sharing life
Chia sẻ khoảnh khắc, Chia sẻ cuộc sống

Give more than Expected
Cho đi nhiều hơn mong đợi

We Prefer the helpful ways
Chúng tôi thích những cách hữu ích

Power Full of Satisfaction
Sức mạnh tuyệt đối của sự hài lòng

Well Organized for Well Satisfied
Được tổ chức tốt nhất để mang đến sự hài lòng

Giving our best
Cố gắng hết sức

Service is Never Ending Activity
Dịch vụ là hoạt động không bao giờ kết thúc

Serving you for more fun
Phục vụ bạn để mang đến nhiều niềm vui hơn
 
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng 1

Our Vision, Our best Service
Tầm nhìn của chúng tôi, Dịch vụ tốt nhất của chúng tôi

Finding a Way to Serve you
Tìm cách để phục vụ bạn

Good Space, Good Service
Không gian tốt, Dịch vụ tốt

Innovation in Every Step
Đổi mới trong từng bước

Service is the best gift of attention
Dịch vụ là món quà tốt nhất của sự chú ý

Live your world, live your Moments
Sống thế giới của bạn, sống những khoảnh khắc của bạn

most important thing is to hear you
Điều quan trọng nhất là lắng nghe bạn

We Serve differently
Chúng tôi phục vụ khác biệt

Understanding service Betterly
Hiểu dịch vụ tốt hơn

Great Business, Great Friendship
Kinh doanh tuyệt vời, Tình bạn tuyệt vời

Pleasing people is our Motto
Làm hài lòng mọi người là phương châm của chúng tôi

A Customer Service is our Attitude
Dịch vụ khách hàng là thái độ của chúng tôi

its All Concern with Customers
Tất cả mối quan tâm của chúng tôi là khách hàng

Dedicated to your Care
Dành riêng để chăm sóc bạn

A customer is Always Right
Khách hàng luôn luôn đúng

Delighting Every Customer
Làm hài lòng mỗi khách hàng

Serving your Need better
Phục vụ nhu cầu của bạn tốt hơn

Big Serves, Big Profit
Phục vụ nhiều, Lợi nhuận lớn

Service is Our main Purpose
Dịch vụ là mục đích chính của chúng tôi

Standing Close to our Customers
Gần gũi với khách hàng của chúng tôi

Making Friends with Service
Kết bạn với dịch vụ

Attitude towards your Care
Thái độ đối với sự chăm sóc dành cho bạn

Sharing the Feelings
Chia sẻ cảm xúc

Service is an invisible sign of caring
Dịch vụ là một dấu hiệu vô hình của sự chăm sóc

True Service is our magic Formula
Dịch vụ đích thực là công thức kỳ diệu của chúng tôi

You say, We’ll do it
Bạn nói, Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó

Get your best Solutions
Giải pháp tốt nhất của bạn

We give Best, We Receive best
Chúng tôi cho đi điều tốt nhất, Chúng tôi nhận về điều tốt nhất

Well Done is Our Duty
Làm tốt là nhiệm vụ của chúng tôi

The customer is hero of our Business
Khách hàng là người hùng của doanh nghiệp

Expect to make it Perfect
Chờ đợi để tạo nên điều hoàn hảo

Outstanding Service, Outstanding you
Dịch vụ xuất sắc khiến bạn trở nên xuất sắc

Just best, just Legendary
Chỉ là tốt nhất, chỉ là huyền thoại

We willing to give Satisfaction
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự hài lòng

We love you, you love us back
Chúng tôi yêu bạn, bạn cũng sẽ yêu chúng tôi

Satisfaction is Stronger than Apology
Sự hài lòng mạnh hơn lời xin lỗi

Your satisfaction, our motto
Sự hài lòng của bạn, phương châm của chúng tôi
 
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng 2

You dream, we make it real
Giấc mơ của bạn, chúng tôi biến nó thành hiện thực

Our customers are our uttermost duty
Khách hàng của chúng tôi là nhiệm vụ quan trọng nhất

Your smile is our concern
Nụ cười của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

We believe in turning clients into family
Chúng tôi tin vào việc đưa khách hàng trở thành gia đình của mình

Spreading smiles since our foundation
Lan tỏa nụ cười từ nền tảng của chúng tôi

Our work defines our vision
Công việc của chúng tôi xác định tầm nhìn của chúng tôi

We are here to serve you
Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn

We believe in satisfaction, not apology
Chúng tôi tin vào sự hài lòng, không phải lời xin lỗi

We work to give results not apologies
Chúng tôi làm việc để mang đến kết quả, không phải những lời xin lỗi

Always work to give better results
Luôn luôn làm việc để mang đến kết quả tốt hơn

Perfection is the key
Sự hoàn hảo chính là chìa khóa

Always work to be more perfect
Luôn làm việc để hoàn hảo hơn

You are the hero of our life
Bạn là người hùng của cuộc đời chúng tôi

Fabulous services for fabulous clients
Dịch vụ tuyệt vời cho những khách hàng tuyệt vời

We give work, you give love in return
Chúng tôi cho đi công việc, bạn trao lại tình yêu

We have the skills you look for
Chúng tôi có những kỹ năng mà bạn tìm kiếm

One place for all your solutions
Một nơi cho tất cả các giải pháp của bạn

Our customers are our boss
Khách hàng của chúng tôi là ông chủ của chúng tôi

Our customers never wrong
Khách hàng của chúng tôi không bao giờ sai

We grow every second
Chúng tôi phát triển mỗi giây

We believe in growth at every step
Chúng tôi tin vào sự phát triển trong mỗi bước đi

Hearing you is our primary duty
Lắng nghe bạn là nhiệm vụ chính của chúng tôi

Great place for great people
Nơi tốt nhất cho người tốt nhất

We admire our smart customers
Chúng tôi ngưỡng mộ những khách hàng thông minh của mình

Making relations with our work
Tạo mối quan hệ với công việc của chúng tôi

We don’t believe in impossible
Không gì là không thể

We earn loyalty for our work
Chúng tôi kiếm được lòng trung thành cho công việc của mình

We listen to what customers want
Chúng tôi lắng nghe những gì khách hàng muốn

Better service is our motto
Dịch vụ tốt hơn là phương châm của chúng tôi

Relax you are in the right place
Hãy thư giãn! Bạn đang ở đúng nơi

We earn customer’s trust
Chúng tôi kiếm được niềm tin của khách hàng

We sail on the ship of trust
Chúng tôi đi trên con tàu của niềm tin

We believe in building trust
Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng niềm tin

Customers are always correct
Khách hàng luôn luôn đúng

There are no tomorrows
Không có ngày mai

Your dream our vision
Giấc mơ của bạn Tầm nhìn của chúng tôi

Small experiments lead to big innovations
Những thử nghiệm nhỏ dẫn đến những thay đổi lớn

There are no substitutes for hard work
Không gì có thể thay thế cho làm việc chăm chỉ
 
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng 3

Think big think us
Nghĩ lớn, cách nghĩ của chúng tôi

A small step leads to great achievements
Một bước nhỏ sẽ dấn đến những thành tựu tuyệt vời

Think different think perfect
Nghĩ khác biệt, nghĩ hoàn hảo

We earn your satisfaction
Chúng tôi kiếm được sự hài lòng của bạn

We work to make you happy
Chúng tôi làm việc để khiến bạn vui vẻ

You don’t get charged for humbleness
Bạn không phải trả tiền cho sự khiêm tốn

Our clients are our biggest treasure
Khách hàng là kho báu lớn nhất của chúng tôi

Listen more than answer
Nghe nhiều hơn trả lời

Understanding is the best solution
Thấu hiểu là giải pháp tốt nhất

Everyone works for quantity, we work for quality
Mọi người làm việc vì số lượng, chúng tôi là việc vì chất lượng

You plan we make it happen
Bạn lên kế hoạch, chúng tôi thực hiện nó

We make connections with our work
Chúng tôi kết nối với công việc của mình

We listen to understand not to answer
Chúng tôi lẳng nghe để hiểu, không phải để trả lời

Think big think success
Nghĩ lớn, Nghĩ thành công

Money can be earned but loyalty cannot
Tiền có thể kiếm được nhưng lòng trung thành thì không

Everyone promises good services but no one really serves
Mọi người hứa về những dịch vụ tốt nhưng không ai thực sự phục vụ

Our enthusiasm makes it best
Sự nhiệt tình của chúng tôi khiến nó trở nên tốt nhất

You are the best
Bạn là tốt nhất

Don’t let negative people spoil your day
Đừng để những người tiêu cực phá hỏng ngày của bạn

Everything relies on customers
Mọi thứ phụ thuộc vào khách hàng

Keep calm we are happy to help you
Hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi rất vui khi được giúp bạn

Always ready to help
Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ

Our motto is seen in our work
Phương châm của chúng tôi là được nhìn thấy những gì đã làm

No room for lies
Không có chỗ cho sự dối trá

We work for your satisfaction
Chúng tôi làm việc vì sự hài lòng của bạn

Be confident, you are awesome
Hãy tự tin, bạn thật tuyệt vời

We work, we serve, we earn
Chúng tôi làm việc, chúng tôi phục vụ, chúng tôi kiếm tiền

Beautiful things happen at uncertain moments
Những điều tốt đẹp xảy ra vào những thời điểm không chắc chắn

We are a family
Chúng ta là một gia đình

Come once and you will come always
Hãy ghé đến một lần và bạn sẽ luôn luôn ghé đến

Happy to help always
Luôn luôn hạnh phục khi được giúp đỡ

Customer Service, We Make it Better
Dịch vụ khách hàng, chúng tôi làm nó tốt hơn
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng 4

Happy to Help
Rất vui khi được giúp đỡ

Here to Help
Luôn ở đây để hỗ trợ

How can I help?
Tôi có thể giúp gì?

Customer Service - Part of the Solution
Dịch vụ khách hàng - Một phần của giải pháp

Customer Service - We Make the Difference
Dịch vụ khách hàng - chúng tôi tạo ra sự khác biệt

Customer Service because We Care
Dịch vụ khách hàng, Vì chúng tôi quan tâm

Customer Service, Can Do, Will Do
Dịch vụ khách hàng, Có thể làm, chúng tôi sẽ làm

Customer Connect
Kết nối khách hàng

Đối với một công việc, mỗi doanh nghiệp, slogan đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng và làm cho sản phẩm/dịch vụ trở nên hiệu quả. Những slogan tốt, truyền cảm hứng cho sự hài lòng về dịch vụ là điều quan trọng để doanh nghiệp có thể nhận được nhiều tình cảm hơn từ khách hàng. Những slogan hay về chăm sóc khách hàng không chỉ truyền cảm hứng cho khách hàng, nó còn truyền cảm hứng cho cả nhân viên và quản lý doanh nghiệp. Mỗi chủ doanh nghiệp nên nhận thức được tầm quan trọng của slogan chăm sóc khách hàng đối với hiệu quả phục vụ của họ.

Hy vọng những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng được chia sẻ trong bài viết này đã giúp bạn thấy được khách hàng quan trọng thế nào trong sự thành công của doanh nghiệp và tìm thấy cảm hứng để viết câu slogan ấn tượng của riêng mình!
 
Xem thêm các bài viết liên quan:
Rakuten Là Gì? Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Trên Rakuten Nhật Bản

Rakuten là gì? Hướng dẫn cách tự mua hàng trên Rakuten Nhật Bản nhanh chóng, an toàn. Xem ngay bài viết để cùng Tất Thành thực hiện các mua hàng trên Rakuten dễ dàng nhất nhé.

16:00 01/09/20 819 lượt xem
Đấu Giá Ebay Là Gì? Cách Đấu Giá Trên Ebay 【Tỷ Lệ Thắng 99%】

Đấu giá Ebay là gì? Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách đấu giá trên Ebay Mỹ chuyên nghiệp nhất ✅ Tỷ lệ thắng cao ✅ Tối ưu giá ✅ Đặt hàng về nhanh. Xem ngay đi!

15:58 01/09/20 773 lượt xem
Ebay Là Gì? Cách Mua Hàng Trên Ebay Về Việt Nam Đảm Bảo

Ebay là gì? Bạn muốn biết cách mua hàng trên Ebay về Việt Nam? Những kinh nghiệm mua hàng trên Ebay giúp bạn mua sắm dễ dàng, tiết kiệm tối đa chi phí. Xem ngay!

15:57 01/09/20 816 lượt xem
Bestbuy là gì? Cách mua hàng trên Bestbuy về Việt Nam

Bestbuy là gì? Có nên mua hàng trên Bestbuy hay không? Hướng dẫn cách mua hàng trên Bestbuy về Việt Nam nhanh chóng. Xem ngay nếu bạn muốn mua hàng trên Bestbuy

15:56 01/09/20 911 lượt xem
Top 10 Trang Web Bán Hàng Online Nhật Bản Uy Tín

Thị trường bán hàng online ở Nhật Bản cũng đang phát triển không ngừng vì chính sự tiện ích, tiết kiệm của nó. Dưới đây là Top 10 trang website bán hàng online ở Nhật Bản uy tín

15:51 01/09/20 837 lượt xem
Top 10 Các Trang Bán Hàng Online Nổi Tiếng Uy Tín Tại Việt Nam

Tất Thành giới thiệu Top 10 trang web online được đánh giá là sôi động nhất thị trường mua bán trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.

15:49 01/09/20 695 lượt xem
Top 10 trang web bán hàng online Mỹ uy tín

Bạn muốn mua hàng nội địa Mỹ nhưng không biết trang web bán hàng online Mỹ nào uy tín, đảm bảo chất lượng? Vậy mời bạn theo dõi bài viết dưới đây, Tất Thành sẽ gửi ý cho bạn top 10 trang web bán hàng online Mỹ uy tín để bạn tham khảo

15:49 01/09/20 714 lượt xem
Top 10 trang web bán hàng online Trung Quốc uy tín

Bạn đang muốn tìm kiếm những trang web bán hàng online Trung Quốc giá rẻ để sử dụng. Trong bài viết này, Tất Thành sẽ giới thiệu đến bạn những trang web bán hàng online Trung Quốc uy tín.

15:48 01/09/20 582 lượt xem
Top 10 các trang web bán hàng online Hàn Quốc uy tín nhất

Các sản phẩm của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn Top 10 Trang website bán hàng online Hàn Quốc uy tín để bạn có thể thoải mái mua sắm.

15:47 01/09/20 1.071 lượt xem
Top 10 trang website bán hàng online Đài Loan uy tín nhất

Các sản phẩm, đồ dùng của Đài Loan được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm sử dụng. Bạn đang không biết trang website bán hàng online Đài Loan nào uy tín? Vậy hãy theo dõi tiếp bài viết, Tất Thành gửi đến bạn những chia sẻ hữu ích.

15:46 01/09/20 4.782 lượt xem
Top 10 Website Bán Hàng Trực Tuyến Tại Úc Uy Tín Nhất

Bạn có nhu cầ tím kiếm trang web mua, bán hàng online Úc nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên không biết địa chỉ nào uy tín, chất lượng? Đừng lo lắng, vì sau đây Tất Thành sẽ gợi ý Top 10 Trang web bán hàng trực tuyến tại Úc uy tín nhất để bạn tham khảo.

15:45 01/09/20 647 lượt xem
M&A là gì? Tìm hiểu về M&A và các thương vụ tại Việt Nam

M&A là hoạt động mua bán và sát nhập các doanh nghiệp trên thị trường. Tìm hiểu về M&A và các thương vụ M&A tại Việt Nam.

17:29 20/08/20 6.021 lượt xem
Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng

Nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ, bạn chuẩn bị bắt đầu khóa đào tạo dịch vụ khách hàng hay chuẩn bị cho một sự kiện dành cho khách hàng, một câu slogan hay về chăm sóc khách hàng là cách để chào đón khách hàng của bạn.

17:22 20/08/20 2.452 lượt xem
Tuyển Tập Slogan Hay Cho Quán Ăn - Lời Hay Ý Đẹp Về Ăn Uống

Tuyển tập slogan hay cho quán ăn - lời hay ý đẹp về ăn uống vừa Hot, hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần văn minh lịch sự. Xem ngay những câu nói hay về đồ uống, thực phẩm cực chất sau đây

17:20 20/08/20 14.912 lượt xem
Kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế là gì? Nó có những lợi ích và khó khăn gì? Làm thế nào để bạn có thể kinh doanh quốc tế thành công?

17:15 20/08/20 3.930 lượt xem
Tết Bán Gì Chạy Nhất? Kinh Doanh Gì Dịp Tết 2020 Vốn Ít Lời Nhiều?

Tết bán gì chạy nhất? Gần Tết nên kinh doanh gì? Vốn nhỏ thì kinh doanh gì dịp tết 2020? Chưa biết Kinh doanh mặt hàng gì bán chạy nhất ngày tết thì xem ngay đi!

17:07 20/08/20 4.317 lượt xem
120+ Câu Slogan Bảo Vệ Môi Trường ẤN TƯỢNG NHẤT!

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sáng tạo một ý tưởng Slogan bảo vệ môi trường cho chiến dịch bảo vệ môi trường sắp tới? Bạn mong muốn slogan chiến dịch của mình thật ấn tượng, ý nghĩa, khác biệt và có sức tác động lớn đến mọi người?

16:59 20/08/20 4.998 lượt xem
Danh sách báo điện tử hàng đầu Việt Nam [Update T1/2020]

Top 10 Danh sách báo điện tử hàng đầu Việt Nam được xếp hạng bởi Alexa - Cập nhật mới nhất tháng 1/2020.

16:47 20/08/20 19.258 lượt xem
Lịch sử biểu trưng Google: Sự "tiến hóa" mạnh mẽ qua 20 năm

Nếu bạn tò mò về lịch sử biểu trưng Google, bài viết này là giành cho bạn. Trong chưa đầy 2 thập kỷ, logo của Google đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất trên toàn thế giới.

16:42 20/08/20 3.439 lượt xem
1
12 Phong cách lãnh đạo phổ biến
10:19 16/04/20 140.165 lượt xem
2
Cách chia sẻ file trên Google Drive chi tiết nhất!
15:53 21/08/20 86.780 lượt xem
3
Chiến thuật làm hậu vệ trong sân bóng đá mini
14:34 19/02/20 77.244 lượt xem
4
Những câu Slogan hay trong kinh doanh "CHẠM" tới 💘 Khách hàng!
15:06 20/08/20 76.949 lượt xem
5
Thương hiệu là gì? Các định nghĩa cơ bản liên quan đến thương hiệu
14:15 21/08/20 55.498 lượt xem
6
Vlog là gì? Vlogger là gì
15:59 21/08/20 37.906 lượt xem
7
EU là gì? Lịch sử hình thành - Vai Trò - Ý nghĩa
14:14 21/08/20 33.156 lượt xem
8
Quy tắc sử dụng các loại dấu trong văn bản
15:32 21/08/20 32.186 lượt xem
Làm Catalog Là Gì? 6 Bước Làm Catalog Hiệu Quả

Không dưới 1 lần bạn nghe rằng cần làm catalog để thúc đẩy doanh thu, catalog là công cụ tiếp thị mạnh mẽ... Vậy, làm catalog là làm gì? Tham khảo bài viết dưới đây để biết catalog là gì và các công việc cần làm để có catalog chất lượng, hiệu quả.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:38 01/09/20 trong Thương hiệu
14:38 01/09/20 1.096 lượt xem
Các loại giấy in catalogue phổ biến hiện nay

Giấy in catalogue là một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế catalogue. Mỗi loại giấy lại có những đặc điểm riêng, phù hợp với trường hợp khác nhau. Các loại giấy in catalogue phổ biến có thể kể đến như giấy tráng màu, matte, trang bóng, mịn, v.v

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:35 01/09/20 trong Thương hiệu
14:35 01/09/20 1.785 lượt xem
Phần mềm thiết kế catalogue phổ biến nhất hiện nay

Chỉ khi lựa chọn đúng phần mềm thiết kế catalogue, bạn mới có được sản phẩm hiệu quả nhất với ít công sức và trong thời gian ngắn nhất. Cùng tìm hiểu các phầm mềm thiết kế catalogue chuyên nghiệp trong bài viết dưới đây.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:32 01/09/20 trong Thương hiệu
14:32 01/09/20 5.081 lượt xem
Những phần mềm thiết kế hồ sơ năng lực đỉnh nhất

Phần mềm thiết kế hồ sơ năng lực là công cụ hữu hiệu cũng là trợ thủ đắc lực giúp bạn hoàn thành một ấn phẩm Profile cho công ty đẹp mắt. Dưới đây là các phần mềm thiết kế profile giúp bạn thao tác nhanh, chính xác nhất

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:30 01/09/20 trong Thương hiệu
14:30 01/09/20 3.026 lượt xem
Thiết kế túi quà Tết 2021 | 1000+ Mẫu thiết kế túi đựng quà Tết đẹp

Thiết kế túi quà Tết Đẹp – Sang – Bền – Rẻ. Những mẫu thiết kế túi đựng quà Tết sẽ thay bạn trao gởi yêu thương và tri ân đến những người mà bạn trân trọng nhất.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:12 01/09/20 trong Thương hiệu
11:12 01/09/20 2.237 lượt xem
Thiết kế Túi Giấy Đẹp - Mang thương hiệu đi khắp mọi nơi

Mẫu thiết kế TÚI GIẤY ĐẸP có thể giúp sản phẩm của bạn trông CAO CẤP hơn ✅Tăng 200% doanh thu ✅ Mang thương hiệu đi khắp mọi nơi, nhờ thiết kế túi giấy đẹp mang thương hiệu riêng.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:09 01/09/20 trong Thương hiệu
11:09 01/09/20 4.729 lượt xem
100+ Mẫu Thiết Kế Túi Cà Phê Đẹp Siêu Cấp 2020

100 thiết kế túi cà phê đẹp và ấn tượng nhất 2020 đến từ các thương hiệu cà phê nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới. Xem ngay kho mẫu thiết kế túi cà phê đẹp siêu cấp!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:05 01/09/20 trong Thương hiệu
11:05 01/09/20 1.506 lượt xem
Thiết kế túi đựng mỹ phẩm đẹp nổi bật so với đối thủ‎

Thiết kế túi đựng mỹ phẩm phải thể hiện được vẻ Thời Thượng và Cao Cấp. Xem ngay 1000+ Mẫu Thiết kế túi đựng mỹ phẩm Đẹp – Sang Trọng giúp đánh bật mọi đối thủ!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:04 01/09/20 trong Thương hiệu
11:04 01/09/20 1.102 lượt xem
100+ mẫu thiết kế bao bì bánh kẹo đẹp siêu cấp 2020

Thiết kế bao bì bánh kẹo đẹp cần nhất là gợi được cảm giác tò mò và kích thích vị giác người tiêu dùng, thúc đẩy nhanh chóng quyết định mua hàng. Tham khảo ngay!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:02 01/09/20 trong Thương hiệu
11:02 01/09/20 2.752 lượt xem
9 Xu Hướng Thiết Kế Bao Bì Hứa Hẹn Phá Đảo 2020

Những xu hướng thiết kế bao bì 2020 được Tất Thành giới thiệu trong bài dưới đây sẽ là một định hướng đúng đắn cho các quy luật thiết kế bao bì sản phẩm của năm 2020. Cùng khám phá ngay !

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
11:00 01/09/20 trong Thương hiệu
11:00 01/09/20 889 lượt xem
Thiết kế brochure tại Hà Nội Uy tín - Chuyên nghiệp

Nhận báo giá dịch vụ thiết kế Brochure tại Hà Nội của Tất Thành ✩ Trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, sáng tạo với giá tốt nhất ✩ Khám phá hàng nghìn mẫu brochure ấn tượng cho mọi lĩnh vực ngay hôm nay!

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
10:43 01/09/20 trong Thương hiệu
10:43 01/09/20 1.671 lượt xem
Cách thiết kế brochure thực sự ấn tượng & nổi bật

Chúng ta luôn biết rằng brochure cho vai trò tiếp thị quan trọng đối với doanh nghiệp và cần thiết kế nó sao cho nổi bật và thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng, làm sao để thiết kế brochure đẹp? Bài viết dưới đây sẽ chỉ bạn cách thiết kế brochure thật nổi bật và ấn tượng.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
10:40 01/09/20 trong Thương hiệu
10:40 01/09/20 669 lượt xem
Top Các Trang Web Học Tập Miễn Phí Nhất Định Bạn Cần Biết

Hiện nay, khi internet ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, các trang web học tập miễn phí cũng được xây dựng, phát triển với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản về chi phí, khoảng cách và kiến thức giữa người với người

14:48 01/09/20 7.029 lượt xem
Cộng đồng trực tuyến là gì? Mục đích của Online Brand community là gì?

Cộng đồng trực tuyến là gì? Như thế nào là cộng đồng trực tuyến. Những yếu tố nào sau đây tạo nên một cộng đồng trực tuyến (online brand community). Mục đích của Online brand community là gì? Cùng tìm hiểu tại bài viết!

16:17 21/08/20 7.868 lượt xem
100+ Theme Wordpress Nội Thất || Theme Wordpress Nội Thất Free 2020

Trong bài viết này, thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn 100+ mẫu theme wordpress đẹp, bạn có thể tham khảo những theme này để làm nguồn ý tưởng thiết kế những website nội thất đẹp, ấn tượng

16:13 21/08/20 1.391 lượt xem
Viết đúng chính tả cho Seoer: (KHÔNG DỄ MÀ CŨNG DỄ)

Viết sai lỗi chính tả là một trong những yếu huyệt của người làm Seo (Seoer). Các Seoer thường chỉ quan tâm đến các checklist viết bài chuẩn SEO, các kỹ thuật link building, viral social.. mà bỏ qua phần chính tả.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:26 01/09/20 trong Seo website
14:26 01/09/20 2.934 lượt xem
Similarweb là gì? Hướng dẫn sử dụng similarweb chi tiết nhất!

SimilarWeb là gì? Similarweb là Công cụ phân tích website toàn diện. Điều thú vị nhất là Similar Web rất linh hoạt, không chỉ giúp bạn phân tích website của mình mà có thể truy cập thông tin những website khác.

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
14:59 20/08/20 trong Seo website
14:59 20/08/20 9.720 lượt xem
Cách Seo không Backlink cần ít liên kết - [Case study 2019]

Chia sẻ case study Seo KHÔNG backlink: tư duy, thời gian triển khai, phương pháp, cách làm và kết quả thực tế mình đã triển khai SEO theo cách của người làm nội dung

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:47 06/05/20 trong Seo website
16:47 06/05/20 2.392 lượt xem
Keyword Intent hiểu ý định từ khóa và mục đích tìm kiếm

Keyword Intent là gì? Tìm hiểu ý định từ khóa và phân loại mục đích tìm kiếm Search intent gồm: từ khóa thông tin, điều hướng hay giao dịch để viết nội dung

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:46 06/05/20 trong Seo website
16:46 06/05/20 2.797 lượt xem
Thủ thuật tìm kiếm mọi thông tin với Google Power Search

Google là kho tài nguyên kiến thức vô giá. Bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng Google Search hiệu quả để tìm kiếm mọi thông tin.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:43 06/05/20 trong Seo website
16:43 06/05/20 866 lượt xem
Top công cụ kiểm tra backlink website tốt nhất năm 2020

Tổng hợp các công cụ kiểm tra backlink tốt nhất năm 2020 giúp bạn kiểm tra backlink xấu, khắc phục nhanh chóng. Danh sách bao gồm các công cụ kiểm tra backlink miễn phí bạn nên tham khảo

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:35 06/05/20 trong Seo website
16:35 06/05/20 1.301 lượt xem
Tứ trụ trong Seo – 4 Trụ cột quan trọng trong quá khứ và tương lai

Tứ trụ trong Seo là gì? 4 yếu tố trụ cột quan trọng khi Seo gồm: Content - Backlink - Traffic - Social. Tương lai sẽ là RankBrain - AMP - Knowledge Graph

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:27 06/05/20 trong Seo website
16:27 06/05/20 2.786 lượt xem
Long tail keyword là gì và tầm quan trọng của nó trong SEO

Từ khóa dài Long Tail Keyword được xem là có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong các loại từ khóa. Bài viết này giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về từ khóa dài.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:25 06/05/20 trong Seo website
16:25 06/05/20 565 lượt xem
Keyword Consistency - Tối ưu tính nhất quán của từ khóa

Keyword Consistency là việc sử dụng nhất quán một cụm từ nào đó ở những nơi quan trọng của website giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu được nội dung, chủ đề bạn đang muốn nói đến

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
16:22 06/05/20 trong Seo website
16:22 06/05/20 2.372 lượt xem
Article heading là gì? Tiêu chuẩn heading trong SEO

Article heading là gì? Nó đóng vai trò gì trong SEO website, có những loại heading nào? Cách sử dụng Article heading như thế nào hiệu quả? Sau đây là các tiêu chuẩn khi sử dụng heading

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
09:17 06/05/20 trong Seo website
09:17 06/05/20 919 lượt xem
Disavow link – Hướng dẫn cách từ chối liên kết xấu

Google Disavow Tool là gì? Hướng dẫn disavow link từ chối liên kết xấu. Cách sử dụng disavow chặn backlink xấu từ domain spam tránh thuật toán Penguin phạt

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
09:15 06/05/20 trong Seo website
09:15 06/05/20 2.062 lượt xem
Tag, Meta Tag là gì và dùng để làm gì?

Meta Tag: là các thẻ Meta được sử dụng ở phần Header của HTML, dùng để cung cấp các thông tin về website một cách tóm gọn đối với các trình duyệt lẫn người dùng hay bot từ các search engine.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
09:13 06/05/20 trong Seo website
09:13 06/05/20 998 lượt xem
10 bí quyết phòng bệnh mùa đông cho dân văn phòng

Dân văn phòng “chống” lạnh cần có quy tắc nhất định. Ngoài việc thường xuyên tập luyện thể thao để nâng cao sức đề kháng ra, 10 lưu ý dưới đây sẽ chống lại căn bệnh viêm họng hay cảm lạnh rất phổ biến khi thời tiết vào đông.

12:43 17/04/20 1.007 lượt xem
Để trở thành một nhân viên ưu tú

Trong xã hội hiện nay, "thầy" luôn nhiều hơn "thợ". Bởi vì, ai cũng muốn mình phải hơn người khác. Nhưng nếu không là một nhân viên tốt, sao bạn có thể trở thành ông chủ tốt được(?)

12:41 17/04/20 2.103 lượt xem
Hãy mài sắc “những chiếc rìu cùn” của bạn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, thấy công việc của mình chưa hiệu quả mặc dù mình rất cố gắng, hãy kết hợp làm các công việc hiện tại và mài lại cho những “chiếc rìu cùn”

12:38 17/04/20 1.537 lượt xem
Phong cách lãnh đạo nhóm

Tập hợp của tất cả các hành động có liên quan đến hoạt động của nhóm, của team góp phần tạo lên một phong cách của người lãnh đạo. Phong cách đó gọi là phong cách nhóm

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
15:01 21/04/20 trong Lãnh đạo
15:01 21/04/20 764 lượt xem
Học tập phong cách lãnh đạo sâu sát

Trong thời gian vừa qua, thiết kế website Tất Thành đã nhận được khá nhiều câu hỏi về việc có thể học được phong cách lãnh đạo, quản lý sâu sát hay không, chúng tôi xin trả lời các bạn là hoàn toàn có thể học được.

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
14:57 21/04/20 trong Lãnh đạo
14:57 21/04/20 1.406 lượt xem
Phong cách lãnh đạo sâu sát

Phong cách lãnh đạo sâu sát

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
14:50 21/04/20 trong Lãnh đạo
14:50 21/04/20 2.733 lượt xem
​Phong cách lãnh đạo độc đoán

Ứng dụng của phong cách lãnh đạo độc đoán trong công tác quản lý. Bài viết này phù hợp với các vị trí:Trưởng phòng, bộ phận, CEO, sếp, Các bạn có mong muốn học hỏi phong cách quản lý

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
14:42 21/04/20 trong Lãnh đạo
14:42 21/04/20 4.672 lượt xem
Phong cách lãnh đạo quản lý

Chia sẻ về phong cách lãnh đạo quản lý đến nhân viên, quản lý, lãnh đạo và những người có mong muốn trở thành lãnh đạo.

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
14:37 21/04/20 trong Lãnh đạo
14:37 21/04/20 679 lượt xem
Yếu tố hình thành phong cách lãnh đạo

Với chủ đề này chúng tôi sẽ nói đến những yếu tố hình thành phong cách lãnh đạo và phong cách quản lý, vì xét về bản chất công việc của người làm quản lý và người làm lãnh đạo cũng gần giống nhau…

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
14:33 21/04/20 trong Lãnh đạo
14:33 21/04/20 7.936 lượt xem
Tình huống về phong cách lãnh đạo độc đoán

Trong bài viết này, Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn một tình huống về phong cách lãnh đạo độc đoán. Tình huống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phong cách lãnh đạo này từ đó ứng dụng vào các tình huống khác, giúp hiệu quả công việc được nâng cao hơn.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
14:10 21/04/20 trong Lãnh đạo
14:10 21/04/20 4.719 lượt xem
Giao việc cho nhân viên

Giao việc cho nhân viên là một kỹ năng quan trọng mà những người làm quản lý cần phải học.Trong bài viết này thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ đến các bạn một số kiến thức về giao việc cho nhân viên.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
12:25 17/04/20 trong Lãnh đạo
12:25 17/04/20 2.143 lượt xem
Phong cách lãnh đạo hỗn hợp

Chỉ một phương pháp, một phong cách làm việc hay một phong cách lãnh đạo là không đủ. Vẫn có phong cách lãnh đạo chủ lực dùng chính yếu và trong nhiều tình huống.

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
11:10 16/04/20 trong Lãnh đạo
11:10 16/04/20 456 lượt xem
Giải pháp thực hiện phong cách lãnh đạo sâu sát

Giải pháp thực hiện phong cách lãnh đạo sâu sát. Làm thế nào để thực hiện điều này? Trong các bài viết trước, Tất Thành đã chia sẻ với các bạn về: Phong cách lãnh đạo sâu sát là gì? Các ưu điểm, nhược điểm của phong cách lãnh đạo sâu sát?

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
11:07 16/04/20 trong Lãnh đạo
11:07 16/04/20 311 lượt xem
Giữ đúng vai trò, thể hiện đúng vai trò?!

Trong Góc tản mạn, chuyện đời, chuyện nghề này, thiết kế website Tất Thành xin được chia sẻ với bạn một chút về câu truyện: giữ đúng vai trò, thể hiện đúng vai trò

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
10:50 16/04/20 trong Lãnh đạo
10:50 16/04/20 1.043 lượt xem
Khi người khác đối xử không tốt với bạn. Mình đáng thương hay họ đáng thương?

Khi thông hiểu một phần về Phật pháp, tôi hiểu ra rằng những người đối xử với mọi người xung quanh họ thật đáng thương. Cuộc sống của họ đang bĩ cực không lối thoát. Bởi họ không hiểu, đối xử tốt với người khác cũng chính là gieo duyên tốt cho họ.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
10:42 16/04/20 trong Lãnh đạo
10:42 16/04/20 3.893 lượt xem
Trụ sở chính
 Địa chỉ: Phòng 1709, tòa nhà 17T7, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại: 0242.2617.666 - 0988.56.59.56
 Email: lienhe@tatthanh.com.vn
Chi nhánh
 Địa chỉ: Nhổn, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
 Điện thoại: 0242.2617.666 - 0988.56.59.56
 Email: lienhe@tatthanh.com.vn
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJnQS2GEQAjJPZm4g8Pupw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/tatthanh.com.vn
Facebook
http://facebook.com/tatthanh.com.vn
Instagram
Popup trượt bên trái web
Popup trượt bên phải web